ZOI Malostonska kamenica - u postupku registracije

Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Udruga Stonski školjkari Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston

Plan kontrole za proizvod „Malostonska kamenica“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 12. srpnja 2018. godine. (KLASA: 310-26/18-01/54; URBROJ: 378-18-3)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb