ZOI Krčko maslinovo ulje - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga maslinara Krka “Drobnica”
Trg Sv. Kvirina 1, 51 500 Krk

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1081 od 22. lipnja 2016.  o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (KRČKO MASLINOVO ULJE -ZOI)
Izmijenjena specifikacija proizvoda - Krčko maslinovo ulje
Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip) 

Plan kontrole za proizvod „Krčko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 28. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/46; Urbroj: 378-17-6)