ZOI Istra - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Klaster istarskih maslinara, gospodarsko interesno udruženje uzgajivača maslina, prerađivača maslina i trgovaca maslinovim uljem
Ulica 1. maja 1a, 52215 Vodnjan

Specifikacija proizvoda - Istra
Prilog 1
Prilog 2

Plan kontrole za proizvod „ISTRA“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 28. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/17-01/67; Urbroj: 378-17-2)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/332 od 20. veljače 2019. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Istra” (ZOI)