Školska shema

Potreba promoviranja zdravog načina života i s njim povezane pravilne prehrane, osobito djece i mladih ljudi, predstavlja značajnu komponentu javnozdravstvenih politika Europske unije. Sa svrhom učinkovitijeg ostvarivanja specifičnih ciljeva povezanih sa zdravim načinom života, u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije stvoren je jedinstveni pravni i financijski okvir kojim se aktivno podupire promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Taj okvir predstavlja poseban program potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama (Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda) (dalje u tekstu: Školska shema). Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece, a usmjeren je na djecu koja pohađaju vrtiće, predškolske ili osnovnoškolske odnosno srednjoškolske obrazovne ustanove u državama članicama Europske unije. Kao uvjet za sudjelovanje u Školskoj shemi svaka država članica prije početka, a zatim svakih šest godina, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, izrađuje vlastitu nacionalnu/e strategiju/strategije za njegovu provedbu.
 
Republika Hrvatska je i prije prvog programskog razdoblja provedbe (2017. - 2023.) prepoznala značaj Školske sheme pa su se prije objedinjavanja u jedinstvenu cjelinu, Shema školskog voća i povrća te Shema školskog mlijeka, provodile odvojeno. Provedba Sheme školskog voća i povrća provodi se od školske godine 2013./2014., dok se Shema školskog mlijeka počela provoditi od školske godine 2015./2016.
 
Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.
 
Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede na sjednici održanoj 27. travnja 2023. usvojila Odluku o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. te za njezinu provedbu u šestogodišnjem programskom razdoblju planirala i osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od 14.186.982,00 eura (od toga 2.850.000,00 eura iz državnog proračuna i 11.336.982,00 eura iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF)).

Nova mrežna stranica Školske sheme https://skolskashema.mps.hr/
 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094434398165
 
Instagram: https://instagram.com/skolska.shema?igshid=MzRlODBiNWFlZA
 
Youtube: https://www.youtube.com/@SkolskaShemaPravna osnova:


Kontakti:

e-mail: skolska.shema@mps.hr  
telefoni: + 385 1 6109 528
              + 385 1 6109 704
              + 385 1 6106 697
              + 385 1 6106 631