Izravne potpore

Izravna potpora obuhvaća mjere iz Programa izravnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i mjere državne potpore za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK).

Izravna plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije su godišnja potpora dohotku poljoprivrednika. Sastoje se od osnovnog plaćanja, zelenog plaćanja, preraspodijeljenog plaćanja za prvih 20 ha te, ako je primjenjivo kod pojedinog poljoprivrednika, dodatnog plaćanja za mlade poljoprivrednike i proizvodno-vezanih plaćanja (za uzgoj voća, povrća, šećerne repe, krmnih proteinskih usjeva te u stočarstvu za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, tov goveda i ovce i koze). U okviru izravnih plaćanja je i program za male poljoprivrednike, čiji ukupni godišnji iznos izravnih plaćanja ne prelazi 5.000 kn, koji im omogućuje pojednostavljenje procedura podnošenja zahtjeva te primanje izravnih plaćanja bez potrebe zadovoljenja uvjeta za zelena plaćanja i višestruke sukladnosti.

Program izravnih plaćanja financira se sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), te sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske za dopunska nacionalna izravna plaćanja (nadoplata izravnih plaćanja sredstvima iz državnog proračuna do 2022. godine, kada će se 100% iznosa financirati iz EFJP-a).

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima se kao državna potpora dodjeljuju korisnicima koji proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, proizvode i predaju na preradu duhan, drže mliječne krave, drže rasplodne krmače.

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis) koje se dodjeljuju sukladno pravilima o de minimis potporama uređenima u Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 u slučaju plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, te u Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 u slučaju plaćanja za duhan, mliječne krave, rasplodne krmače i IZVK.   

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore jesu upis poljoprivrednika (fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu) u Upisnik poljoprivrednika, upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav (sustav evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta), obavljanje poljoprivredne djelatnosti (što podrazumijeva proizvodnju, žetvu i berbu poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj domaćih životinja u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju) te pravodobno podnošenje zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije.