Agroekonomske analize

Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava 2016.

Dužnosti i odgovornosti Sektora za poljoprivrednu politiku (između ostalog):
 • koordinacija i sudjelovanje u izradi zakona poljoprivredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede
 • koordinacija i sudjelovanje u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi,
 • prikupljanje, organiziranje i obrada gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede,
 • analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike,
 • analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava
 • aktivnosti povezane uz rad FADN sustava
 • koordinacija i izrada godišnjeg izvješća o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće)

U strukturi Sektora za poljoprivrednu politiku nalaze se :


Služba za poljoprivredno-informacijske sustave u čijoj je nadležnosti:

 • prikupljanje, organiziranje i obrada gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede,
 • prikupljanje i obrada podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta,
 • administrativne kontrole i kontrole na terenu te pripremanja izvješća o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije,
 • aktivnosti povezane uz rad FADN sustava i ažuriranje FADN mrežne stranice


Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize u čijoj je nadležnosti:

 • koordinacija i sudjelovanje u izradi zakona poljoprivredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede
 • koordinacija i sudjelovanje u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede i poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi,
 • analiza prijedloga Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge;
 • analiza mjera poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama obavlja poslove analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike,
 • analiza i primjena FADN podataka,
 • analiza podataka vezanih uz domaću poljoprivrednu proizvodnju,
 • sudjelovanja u izradi strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, čiji je predlagač Ministarstvo, analiza trgovinske razmjene s državama članicama EU i drugim državama;
 • koordinacija i izrada godišnjeg izvješća o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće)