Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za Uslugu analize srednjoročnog razvoja tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj modelom parcijalne ravnoteže

Evidencijski broj: 197/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za Uslugu analize srednjoročnog razvoja tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj modelom parcijalne ravnoteže
Rok za dostavu ponuda: 22.04.2022 12:00
12.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje
12.04.2022 Prilog I - Projektni zadatak
12.04.2022 Prilog II -Ponudbeni list
12.04.2022 Prilog IV - Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude
12.04.2022 Prilog III - Troškovnik
12.04.2022 Prilog V - Predložak popisa i opisa radova_projekata
12.04.2022 Prilog VI - Izjava o nekažnjavanju