Uputa OPG-ima za otvaranje zaštićenog računa

Odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) propisano je:"(5) Kada OPG posjeduje žive životinje, radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, omogućava se otvaranje zaštićenog računa kojim se onemogućava pljenidba dijela novčanih sredstava nositelja OPG-a koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za žive životinje u visini sredstava dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima, a u iznosu od 1050 kuna po grlu za goveda i kopitare, 300 kuna po grlu za svinje, 225 kuna po grlu za ovce i koze te 30 kuna po kljunu za perad".

Radi učinkovite primjene navedene odredbu u cilju zaštite od ovrhe dijela novčanih sredstava u skladu sa zakonom utvrđenim uvjetima, potrebno je da ovršenik (nositelj OPG-a) postupi na sljedeći način:

Ukoliko se ovršeniku (nositelj OPG-a) isplaćuju zaštićena sredstva sukladno odredbi članka 41. stavka 5. navedenog Zakona, a koje isplaćuje ovršenikov kupac/dužnik (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) ili neki drugi uplatitelj novčanih sredstava) dužan je, u slučaju da  na teret istog FINA provodi ovrha na novčanim sredstvima temeljem odgovarajuće osnove za plaćanje, pristupiti u bilo koju jedinicu FINA - e te popuniti obrazac „Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) (u daljnjem tekstu: Obavijest)“ – (originalni primjerak obavijesti preuzeti u FINA-i) ogledni primjerak Obavijesti.

Na obrascu Obavijesti svakako treba naznačiti da se radi o primanjima iz članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te kao uplatitelja treba navesti uplatitelja Ministarstvo poljoprivrede.

Napomena: Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Temeljem takve Obavijesti i podataka navedenih u istoj, FINA nalaže banci (koju ovršenik naznači u Obavijesti) da se otvori poseban račun ovršenika (u daljnjem tekstu: zaštićeni račun). Po otvaranju zaštićenog računa, banka o istome obavještava FINA- u koja potom o broju zaštićenog računa obavještava uplatitelja naznačenog u Obavijesti, a kako bi isti uplatu zaštićenih sredstava izvršio na zaštićeni račun i na taj način omogućio ovršeniku slobodno raspolaganje zaštićenim sredstvima.

Kako bi ovršenik osigurao da mu se sredstva isplaćuju na zaštićeni račun u dijelu koji je izuzet od ovrhe, nužno je da pravovremeno o tome obavijesti svoje kupce/dužnike kako bi uplate usmjeravali ne na njegov račun, nego na poseban račun uplatitelja Ministarstva poljoprivrede HR4910010051563201012 – (Račun za provedbu obračuna OPG-a, a koji je dio računa Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Kupci/dužnici na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR67“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak OIB OPG-a na kojeg se uplate odnose.

Primjer za uplatu:
IBAN Računa primatelja: HR4910010051563201012
Naziv računa primatelja: Ministarstvo poljoprivrede-Račun za provedbu obračuna OPG-a
Model primatelja: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB OPG-a na kojeg se uplata odnosi
 
Naime, već sada postoji slična praksa postupanja vezano za provedbu članka 143. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) kojim je uređeno izuzeće od ovrhe odgovarajućeg iznosa potpore s osnova mjera poljoprivredne politike, tako da prethodni postupak nije nepoznanica. Stoga je nužno da OPG, koji kao korisnik potpora već ima otvoren zaštićeni račun radi konzumiranja prava iz odredbe članka 143. Zakona o poljoprivredi,ukoliko ispunjava uvjete  OPG-a sukladno novom Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i32/19), ponovno  pristupi u poslovnicu FINA - e radi dopune podataka kako bi se na taj zaštićeni račun odgovarajuće primjenjivale odredbe izuzeća od ovrhe sukladno navedenom Zakonu.

Molimo sve one koji su do sada popunili obrazac Obavijesti u bilo kojoj poslovnici FINA – e, da ponove postupak popune Obrasca sobzirom da je došlo do promjene podataka o uplatitelju.

Obavijest iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona ostaje na snazi do opoziva od strane ovršenika.