Javni natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

Tekst javnog natječaja

Obrasci:
NATJEČAJ JE OTVOREN od 20. prosinca 2022. do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. listopada 2023. 


Pojašnjenje:

Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. (KLASA: 323-05/22-01/111, URBROJ: 525-10/616-22-2 od 30. studenoga 2022., objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede dana 14. prosinca 2022. godine) točkom 6. NAČIN PRIJAVE, stavkom 1.) propisuje da račun mora biti fiskaliziran i izdan na ime prijavitelja dok stavkom 2.) podstavkom 8. propisuje da prijava mora sadržavati fiskalizirani račun na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika). S obzirom na to da je, sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) fiskalizacija obvezatna samo u prometu gotovinom, u slučaju plaćanja bezgotovinskim putem ne postoji obveza fiskalizacije te je potrebno dostaviti račun izdan na ime prijavitelja i dokaz o transakciji na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika).


Rezultati natječaja