Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

OBAVIJEST (28. srpnja 2022.)

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane
 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. srpnja 2022. godine 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C1.5. R4 I-1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (ref. br. NPOO.C1.5.R4-I1.01) s cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjena Poziva prestaje biti važeća. U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
·          Upute za prijavitelje
·          Sažetak poziva
·          Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja
·          Obrazac 6.P Izjava prijavitelja o broju krajnjih primatelja
·          Obrazac 6.B Izjava o količini donirane hrane u 2021. godini
·          Obrazac 8. Proračun projekta
 
Također, mijenja se i kartica u prijavnom obrascu na portalu e-NPOO, naziva Proračun jer je bilo nužno izmijeniti kategorije financiranja kako bi prijavitelji mogli neometano prijaviti aktivnosti u okviru maksimalnih iznosa određenih u Uputama za prijavitelje.
 
Ovdje je važno istaknuti da će prijavitelji koji su u ovom trenutku već popunili podatke u prijavnom obrascu u dijelu proračuna, morat zbog izmjena u aplikaciji, ponoviti unos tih podataka. Ujedno, prilikom učitavanja obveznih obrazaca i popratne dokumentacije uz prijavni obrazac, potrebno je voditi se isključivo popisom obvezne dokumentacije iz Uputa za prijavitelje (u točki 3.1. a) Uzp je popis za prijavitelje za potporu za posrednike u doniranju hrane, dok je u točki 3.1. b) Uzp popis za prijavitelje za potporu za banku hrane). Obrasci i dokumentacija koji nemaju predviđeno mjesto za učitavanje u prijavnom obrascu se učitavaju u rubriku Dodatna dokumentacija u kartici Prilozi.
 
Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 1. kolovoza 2022. godine na 16. kolovoza 2022. godine od 10:00 sati.
 
Prijave se podnose u sustavu e-NPOO (https://fondovieu.gov.hr/) gdje su dostupne sve informacije i potrebna dokumentacija.

1. izmjene-popis izmjena
1. izmjene sažetka poziva
1. izmjena_UPUTE ZA PRIJAVITELJE
1. izmjena_Obrazac 6.P_ Izjava prjavitelja o broju krajnjih primatelja
1. izmjena_Obrazac 6.B  Izjava o količini donirane hrane u 2021.
1. izmjena_Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja​
1. izmjena _obrazac 8. proračun projekta
BH_Obrazac 9. Obrazac izjave prijavitelja o dostatnim logističkim kapacitetima za banku hrane

Obrazac 1. _Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka 
Obrazac 2. _Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV 
Obrazac 3. _Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor
Obrazac 4. _Izjava o davanju prednosti projektnom prijedlogu
Obrazac 5. _Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 6.B  Izjava o količini donirane hrane u 2021.
Obrazac 6.P_ Izjava prjavitelja o broju krajnjih primatelja
Obrazac 7._usklađenost sa DNSH
Obrazac 8. proračun
Prilog 1.A_ Ugovor posrednici
Prilog 1.B_ Ugovor banka hrane
Prilog 2._ Opci uvjeti Ugovora
Prilog 3._ Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 4._ Pravila za NOJN
Sažetak
UPUTE ZA PRIJAVITELJE