C1.5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom