C1.5. R3 Digitalna transformacija poljoprivrede

Cilj je digitalizacijom javnih usluga iste učiniti dostupnijim poljoprivrednicima radi smanjenja administrativnog opterećenja; razvojem sustava pametne poljoprivrede pružiti poljoprivrednicima centralno mjesto s dostupnim podacima potrebnim za planiranje poslovanja i unaprjeđenja proizvodnje; razvojem sustava sljedivosti pridonijeti prepoznatljivosti i povećanju dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Očekivani rezultati mjere su povećanje poljoprivredne proizvodnje, osiguranje kvalitete i sljedivosti poljoprivrednih proizvoda te osiguranje primjene agronomskih praksi dugoročno održivih za klimu i okoliš.