C1.5. R3-I3 Sustav sljedivosti

Cilj je s jedne strane dodatno promovirati održivi način poljoprivrede, koji je u velikoj mjeri zastupljen u načinu proizvodnje spomenutih proizvoda od strane malih lokalnih proizvođača, a s druge strane kroz mogućnost dodatnog informiranja potrošača, osobito mlađih dobnih skupina, dodatno ukazati na važnost i dostupnost proizvoda dobivenih na takav način, na lokalnim razinama na području cijele Hrvatske. Promocijom održive proizvodnje malih proizvođača ostvarit će se pozitivan utjecaj i u smislu ruralnog razvoja u nizu lokalnih zajednica, budući da upravo ovakav način proizvodnje može bitno utjecati na zadržavanje mlađih poljoprivrednih proizvođača u lokalnim zajednicama i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na kraju, povećanje transparentnosti i dostupnosti podataka o ovako dobivenim proizvodima doprinijet će i povećanju povjerenja potrošača u proizvode lokalnih proizvođača i smisao održive poljoprivredne proizvodnje. Konkretno povezivanjem i nadogradnjom postojećih sustava kojima se prati sljedivost u jedinstveni nacionalni sustav imat će trostruki doprinos i to:
  • digitalizaciju sustava koji će subjektima u poslovanju hranom olakšati poslovanje i konkurentnost na tržištu
  • bolje informiranje potrošača o poljoprivrednim i prehrambenih proizvodima (iz područja primarne proizvodnje) od farme/polja do maloprodaje
  • omogućiti bolju kontrolu sljedivosti nadležnoj inspekciji