C1.5. R4 Unaprjeđenje sustava doniranja hrane

Planira se unaprijediti sustav doniranja hrane kao važne sastavnice kružnog gospodarstva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kojom se istovremeno doprinosi smanjenju otpada od hrane s jedne strane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva s druge strane.