Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

OBAVIJEST (25.04.2024.)

4. Izmjena dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)
 


Ministarstvo poljoprivrede je dana 25. travnja 2024. objavilo četvrte izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5328, i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.
 
U dokumentu  Poziv NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_4 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:

 • Sažetak Poziva
 • Upute za prijavitelje

      
Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 30. travnja 2024. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 31. prosinca 2024. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

4. Izmjena dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava
Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_4 IZMJENA
UPUTE ZA PRIJAVITELJE - 4. izmjena dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava


OBAVIJEST (19.12.2023.)


3. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)


​Ministarstvo poljoprivrede je dana 19. prosinca 2023. objavilo treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5328  i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.
U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:

 • Sažetak Poziva
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 7.- DNSH

 
Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu. Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.
Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. prosinca 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 30. travnja 2024. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA
POZIV - 3 IZMJENA_sažetak
Upute za prijavitelje LDC - 3 IZMJENA POZIVA
Obrazac 7.- DNSH - 3 IZMJENA POZIVAOBAVIJEST (17.03.2023.)
2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 17. ožujka 2023. 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5328  i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/

U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_2 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:
 • Sažetak Poziva
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 1. Ugovor_1. izmjena
 • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora_1. izmjena
 • Obrazac 7._DNSH
 • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO
Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu. Preciznije se definira zahtjev da se postotak samodostatnosti izgrađene infrastrukture u energetskim potrebama treba postići korištenjem sunčeve energije. Ujedno kao izvor provjere ispunjenosti pokazatelja dopunjava se da se pored Glavnog projekta za provjeru ispunjenosti ovog zahtjeva koristi posebno potpisano Izvješće/Potvrda projektanta i ovlaštenog nadzornog inženjera o izvedenom stanju. Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.

Tijekom dosadašnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava uočeno je da je od prijavitelja putem zahtjeva za pojašnjenjima tražena dodatna dokumentacija koju su prijavitelji i dostavili te je ista dodana u popis dokumenata koju prijavitelji prilažu prijavnom obrascu.

Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. 03. 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 31. 12. 2023. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.
Zbog dugotrajnosti postupaka ishođenja kredita kod banaka (sklapanja Ugovora o kreditu), ako se udio privatnog financiranja projekta podmiruje kreditom banke, pored Ugovora o kreditu dozvoljena je mogućnost dostave potvrde banke o kreditu kao dokaz zatvaranja financijske konstrukcije projekta. Dozvoljen je unos vrijednosti vlastite imovine prijavitelja u projekt koja je u funkciji projekta izgradnje i opremanja logističko-distributivnog centra za voće i povrće.

S ciljem pomoći prijaviteljima u osiguranju tekućeg financiranja projekta, uvedena je mogućnost podnošenja mjesečnih zahtjeva za nadoknadu sredstava u Prilogu 1. Ugovor_2. izmjena.

Izmjena izvršena u Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora_2. izmjena,  odnosi se na tehničko usklađivanje ugovora s Uputama za prijavitelje isto kao i izmjena Sažetka Poziva, što nema posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava.
Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 - PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.
 

 
OBAVIJEST (16.11.2022.)
 
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)
 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. studenoga 2022. 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Prilog 1. Ugovor
 • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora
 • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO
Izmjene izvršene u Prilogu 1. Ugovor i Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora se odnose na tehničko usklađivanje ugovora s uputama za prijavitelje što nema nikakvih posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava. Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 - PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.

1. izmjena_Poziva - popis izmjena
1. izmjena_Prilog 1. Ugovor
1. izmjena_Prilog 2. Opći uvjeti ugovora


Tekst Poziva
Upute za prijavitelje

Prilog 1._ Ugovor
Prilog 2._ Opci uvjeti Ugovora
Prilog 3._ Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 4._ Pravila za NOJN

Obrazac 1. _Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka
Obrazac 2. _Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV
Obrazac 3. _Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor
Obrazac 4. _Izjava o primljenim državnim potporama
Obrazac 5. _Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 6._ Investicijska studija
Obrazac 7._DNSH
Obrazac 8. _Plan nabave