Obavijest – obračun naknade za korištenje OKFŠ-a

Obavještavamo obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) da se na obvezu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. primjenjuju odredbe Zakona o šumama (NN br. 68/18 i 115/18) kojim je propisano da su obveznici pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Naknada se plaća u visini od 0,0265 % od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno, u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Obrazac se predaje do 30. travnja 2021. na adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb ili putem e-pošte okfs@mps.hr

Na obvezu za razdoblje od 1. siječnja 2021. primjenjuju se odredbe Zakona o šumama (NN broj 145/2020) kojim je propisano da su obveznici sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 7.500.000,00 kuna. Naknada se plaća u visini od 0,024 % od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno, u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.