Obavijest o načinu predaje OKFŠ obrasca za 2022. godinu

Obrazac obračuna OKFŠ naknade za 2022. godinu obračunava se u kunama a može se predati u papirnatom obliku putem pošte ili mailom na okfs@mps.hr kao i putem e-usluge ''Kalendar plaćanja obveznih naknada''.
 
Obveznici plaćanja OKFŠ naknade mogu putem  e-usluge ''Kalendar plaćanja obveznih naknada'' dobiti informaciju o trenutnom stanju obveza, a osim pregleda iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje, popuniti obrazac obračuna OKFŠ naknade i predati Zahtjev za povrat.
 
E-usluzi je moguće pristupiti korištenjem neke od vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica za NIAS, minimalno značajne razine sigurnosti i to:
  • putem početne stranice sustava START, https://start.gov.hr gdje je potrebno odabrati opciju STARTAJ ispod naziva usluge „Kalendar plaćanja obveznih naknada“ ili
  • putem sustava e-Građani, https://gov.hr u opciji „Filtrirajte e-usluge“, upisati „Kalendar plaćanja obveznih naknada“ 

Korisnici usluge mogu biti i zakonski ovlaštene osobe poslovnog subjekta i druge osobe kojima je putem sustava e-Ovlaštenja dodijeljeno pravo za rad u usluzi. Više informacija o usluzi e-Ovlaštenja i načinu dodjele punomoći za rad u e-uslugama nalazi se na poveznici: https://e-ovlastenja.gov.hr/regular/auth/login