Nacionalni program pomoći sektoru vina

(2014 – 2023; dva programska razdoblja)Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. lipnja 2022. godine usvojene su IV Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine se donose radi efikasnije provedbe Nacionalnog programa u financijskim godinama 2022. i 2023. Mjere programa će se provoditi bez povećanog intenziteta potpore, na razini kako je bilo u razdoblju prije krize uvjetovane pandemijom bolesti COVID -19, uz izmijenjene kriterije rangiranja u mjerama Restrukturiranje i konverzija vinograda i Ulaganja u vinarije, dok se interventne mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina više neće provoditi. Financijska sredstva iz odobrene "vinske omotnice" za Republiku Hrvatsku iznose 10.410.000,00 EUR godišnje.

U provedbi Nacionalnog programa Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje javni natječaj, odabire korisnike i odobrava isplatu potpore.