Nacionalni program pomoći sektoru vina

Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. lipnja 2022. godine usvojene su IV Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine se donose radi efikasnije provedbe Nacionalnog programa u financijskim godinama 2022. i 2023. Mjere programa će se provoditi bez povećanog intenziteta potpore, na razini kako je bilo u razdoblju prije krize uvjetovane pandemijom bolesti COVID -19, uz izmijenjene kriterije rangiranja u mjerama Restrukturiranje i konverzija vinograda i Ulaganja u vinarije, dok se interventne mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina više neće provoditi. Financijska sredstva iz odobrene "vinske omotnice" za Republiku Hrvatsku iznose 10.410.000,00 EUR godišnje.

U provedbi Nacionalnog programa Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje javni natječaj, odabire korisnike i odobrava isplatu potpore.