Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

OBAVIJEST (16.11.2022.)
 
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)
 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. studenoga 2022. 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
  • Prilog 1. Ugovor
  • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora
  • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO
Izmjene izvršene u Prilogu 1. Ugovor i Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora se odnose na tehničko usklađivanje ugovora s uputama za prijavitelje što nema nikakvih posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava. Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 - PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.

1. izmjena_Poziva - popis izmjena
1. izmjena_Prilog 1. Ugovor
1. izmjena_Prilog 2. Opći uvjeti ugovora

Tekst Poziva
Upute za prijavitelje

Prilog 1._ Ugovor
Prilog 2._ Opci uvjeti Ugovora
Prilog 3._ Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 4._ Pravila za NOJN

Obrazac 1. _Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka
Obrazac 2. _Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV
Obrazac 3. _Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor
Obrazac 4. _Izjava o primljenim državnim potporama
Obrazac 5. _Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 6._ Investicijska studija
Obrazac 7._DNSH
Obrazac 8. _Plan nabave