C1.5. R2-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta

Provedbom Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta osigurat će se uvjeti za djelotvornu zaštitu poljoprivrednog zemljišta, kontinuiranu dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja, kao i za izvješćivanje Hrvatske prema međunarodno preuzetim obvezama (prvenstveno Šestog akcijskog programa Zajednice za okoliš te Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima). Uz pomoć terenskih istraživanja i primjene geografskog informacijskog sustava (GIS) osigurat će se dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla. Također, rezultati programa će omogućiti identifikaciju kriznih područja na kojima su tla izložena prijetnjama definiranim dokumentom EK „Tematska strategija za zaštitu tla“ te biti podloga za djelotvorniju politiku zaštite tla, kao i politiku održive poljoprivrede i ruralnog razvoja.