Zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik)

Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik)

GORDON HALUŠKA, dipl. pravnik
Tel. 01/ 61 06 629
e-mail: gordon.haluska@mps.hr

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN  89/12

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 

Ured za ravnopravnost spolova