Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uspostavu informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom

Evidencijski broj: 12/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uspostavu informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom
Rok za dostavu ponuda: 30.01.2021 11:00
26.01.2021 Dokumentacija za nadmetanje
26.01.2021 PRILOG I - Ponudbeni list
26.01.2021 PRILOG V - Izjava o nekažnjavanju
26.01.2021 Prilog IV - Tehnička_Specifikacija
26.01.2021 Prilog VI - Izjava_o_ispunjenju_uvjeta_iz_tehnicke_specifikacije_predmeta_nabave
26.01.2021 Prilog II - Troskovnik
26.01.2021 Prilog III - Kriterij odabira