Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskih stručnjaka za ex-ante i/ili ex-post pregleda postupaka i dokumentacije iz postupaka javne nabave i/ili jednostavne nabave u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Evidencijski broj: 248/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskih stručnjaka za ex-ante i/ili ex-post pregleda postupaka i dokumentacije iz postupaka javne nabave i/ili jednostavne nabave u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
Rok za dostavu ponuda: 05.10.2020 13:00
25.09.2020 Dokumentacija za nadmetanje
25.09.2020 PRILOG VII_Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)_F
25.09.2020 PRILOG II_Troškovnik
25.09.2020 PRILOG VI_Popis predloženih stručnjaka
25.09.2020 PRILOG V_Popis glavnih usluga
25.09.2020 PRILOG III_Projektni zadatak