Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge revizije i tehničke kontrole nad izvođenjem projekta uspostave informacijskog sustava za upravljanje Europskim fondom za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) 2021.-2027. u sklopu Geoinformacijskog sustava ribarstva

Evidencijski broj: 168/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge revizije i tehničke kontrole nad izvođenjem projekta uspostave informacijskog sustava za upravljanje Europskim fondom za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) 2021.-2027. u sklopu Geoinformacijskog sustava ribarstva
Rok za dostavu ponuda: 10.10.2022 10:00
03.10.2022 Dokumentacija za nadmetanje
03.10.2022 Prilog II - Projektni zadatak
03.10.2022 Prilog III_Tehnička specifikacija
03.10.2022 Prilog V - Ispunjena izjava
03.10.2022 Prilog IV - Troškovnik
03.10.2022 Prilog VI - Izjava o nekažnjavanju
06.10.2022 Pojašnjenje dokumentacije o nabavi