Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Održavanje informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom

Evidencijski broj: 28/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Održavanje informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom
Rok za dostavu ponuda: 13.04.2022 11:00
05.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje
05.04.2022 Prilog I - Projektni zadatak
05.04.2022 Prilog II - Ponudbeni list
05.04.2022 Prilog IV - Kriteriji odabira
05.04.2022 Prilog III - Troškovnik
05.04.2022 Prilog V - Izjava o nekažnjavanju
05.04.2022 Prilog VI - Izjava o ispunjenju kriterija odabira