Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge dizajna, aplikacije i nabave tiskanog i promotivnog materijala za promociju i vidljivost prijelaznog i novog programskog razdoblja (2021.-2027.)

Evidencijski broj: 264/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge dizajna, aplikacije i nabave tiskanog i promotivnog materijala za promociju i vidljivost prijelaznog i novog programskog razdoblja (2021.-2027.)
Rok za dostavu ponuda: 15.12.2021 09:00
03.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
03.12.2021 Prilog I - Projektni zadatak
03.12.2021 Prilog III -Ponudbeni list
03.12.2021 Prilog II - Troškovnik
03.12.2021 Prilog VII - Izjava o nekažnjavanju
03.12.2021 Prilog IV - Životopis
03.12.2021 Prilog V - Popis usluga
03.12.2021 Prilog VI - Izjava o sposobnosti
08.12.2021 Prilog II - Troškovnik - izmjena
08.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje - izmjena