Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Tekst javnog poziva

Obrasci:
Obrazac 1_ Zahtjev za dodjelu potpore
Obrazac 2_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 3_Izjava o nepovezanosti s ponuditeljem
Obrazac 4_Troškovnik
Obrazac 5_ Izjava da je prijavitelj ispunio ugovorne obaveze
Obrazac 6_Izjava o potporama male vrijednosti


Izmjena javnog poziva

Izmjenom Javnog poziva produžuje se rok za podnošenje prijava s 28. travnja 2023. godine na 5. svibnja 2023. godine.

Za dodatna pitanja tijekom trajanja Javnog poziva možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: organizacija.skupova@mps.hr