Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva

Zbog trenutne situacije vezano uz epidemiju COVID-19, rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv se s 31. ožujka 2020. godine produžuje na 30. lipnja 2020. godine.