Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu

Tekst javnog poziva

Obrazac za prijavu
Izjava prijavitelja o dvostrukom financiranju
Izjava prijavitelja o svrsi
Izjava prijavitelja o troškovima

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 3. listopada 2022. godine.