Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2020. godinu Nova kategorija

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine

Tekst javnog poziva
Obrazac za prijavu
Izjava prijavljitelja o svrsi
Izjava prijavljitelja o dvostrukom financiranju