Projekt LUCAS 2018

Provedba projekta LUCAS 2018

Ove godine Europska komisija u koordinaciji Statističkog ureda Europske komisije (Eurostat) provodi projekt LUCAS 2018 (Land Use and Cover Area frame Survey).

Projekt LUCAS provodi se redovito od 2006. godine, a prikupljanje podataka se obavlja svake tri godine. U okviru projekta LUCAS prikupljaju se informacije važne za praćenje niza društveno-okolišnih pokazatelja, kao što su korištenje zemljišta i zemljišni pokrov, stanje kvalitete tla, utjecaj poljoprivrede na okoliš te stanje krajolika. Terensko istraživanje provodi se na oko 240.000 lokacija na području Europske unije sa kojih se prikupljaju vrijedni prostorni i alfanumerički podaci te uzimaju uzorci tla za analizu. Prikupljene informacije vrlo su vrijedan input za oblikovanje Zajedničke poljoprivredne politike, okolišne i klimatske politike te drugih europskih politika.

Ove godine je Europska komisija za provedbu projekta u Republici Hrvatskoj angažirala tvrtku Agroconsulting S.P.A. i Geodetski zavod Celje d.o.o. Istraživanje obuhvaća cijeli teritorij Republike Hrvatske, pri čemu će angažirani anketari fizički obići 3.846 odabranih lokacija na kojima će prikupljati potrebne podatke (mapiranje, fotografiranje, uzimanje uzoraka).

Prema statističkoj metodi, anketari će prilikom terenskog istraživanja morati pristupiti zemljištu kako bi obavili potrebne radnje na odabranoj lokaciji, pri čemu se prikupljanje podataka provodi na način da se minimalno ometa posjed te maksimalno izbjegavaju oštećenja bilo koje vrste na pokrovnim usjevima ili travnjacima. Anketari sa sobom nose pismo potpisano od strane Eurostata u kojem je opisana svrha njihovog istraživanja.

Mole se svi posjednici zemljišta da surađuju s anketarima i da im omoguće pristup zemljištu na odabranoj lokaciji, provedbu istraživanja te dopuste uzimanje uzoraka tla. Uzorci će se analizirati u laboratoriju i koristiti u svrhu ocjene čimbenika okoliša, npr. proizvodnja europske karte tla, validacija modela tla i mjerenje količine organskog ugljika u tlu, što je važan čimbenik koji utječe na klimatske promjene.

Želimo naglasiti, a to piše i u pismu Eurostata kojeg posjednici zemljišta mogu dobiti na uvid od anketara, da istraživanje koje se provodi u okviru LUCAS projekta i prikupljeni podaci nemaju nikakve veze s kontrolama na terenu u okviru provedbe mjera Zajedničke poljoprivredne politike, niti će prikupljeni podaci sadržavati osobne informacije posjednika zemljišta.

Ukoliko posjednik zemljišta na kojem se provodi uzorkovanje tla želi primiti kopiju rezultata analize tla, koja se provodi u okviru ovog projekta, potrebno je o tome izvijestiti anketara koji će ga zatražiti podatke o kontaktu (ime, adresa, telefon, e-mail adresa). Kopija rezultata može se dobiti tek nakon konačne obrade podataka u Eurostatu.

Više o projektu LUCAS možete naći na mrežnoj stranici Eurostata: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas