Sprječavanje nastanka otpada od hrane

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2019. godine, a na temelju  članka 81. stavaka 3. i 5. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) donijela Odluku o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Odluku o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe. Plan predstavlja prvi nacionalni cjeloviti i planski dokument s razrađenim mjerama iz područja sprječavanja nastajanja otpada od hrane. Provedba mjera i aktivnosti predviđenih Planom i Programom kao što su unaprjeđenje sustava doniranja hrane, poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane, promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora, podizanje svijesti i informiranosti potrošača, edukacija djece predškolske i školske dobi,  mjerenje količina otpada od hrane te ulaganje u istraživački rad i inovativna rješenja za sprječavanje nastajanja otpada od hrane rezultirat će podizanjem svijesti svih dionika te sprječavanjem i smanjenjem nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca.