Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu vrednovanja OPPIR na razini Prioriteta Unije 4

Evidencijski broj: 240/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu vrednovanja OPPIR na razini Prioriteta Unije 4
Rok za dostavu ponuda: 01.04.2021 13:00
16.03.2021 Dokumentacija za nadmetanje
16.03.2021 PRILOG I_Ponudbeni list
16.03.2021 PRILOG V _ Popis projekata ključnog stručnjaka
16.03.2021 PRILOG IV_ Kriteriji za odabir ponude
16.03.2021 PRILOG VI_Izjava o nekaznjavanju
16.03.2021 PRILOG II_ Troškovnik
16.03.2021 Prilog III_Projektni zadatak_Evaluacija UP 4