Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Utvrđivanje kvalitete podataka u FADN istraživanju, analize i izračuni

Evidencijski broj: 149/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Utvrđivanje kvalitete podataka u FADN istraživanju, analize i izračuni
Rok za dostavu ponuda: 31.03.2021 11:00
15.03.2021 Dokumentacija za nadmetanje
15.03.2021 PRILOG_I_Ponudbeni list
15.03.2021 PRILOG_IV_Kriteriji_ekonomski_najpovoljnije_ponude (ENP)
15.03.2021 PRILOG_III_Izjava_o_nekaznjavanju
15.03.2021 PRILOG_II_Troskovnik
15.03.2021 PRILOG_V_Projektni zadatak