Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu kontejnera za skladištenje alata i opreme oduzete prilikom utvrđivanja prekršaja uslijed inspekcijskog nadzora.

Evidencijski broj: 100/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu kontejnera za skladištenje alata i opreme oduzete prilikom utvrđivanja prekršaja uslijed inspekcijskog nadzora.
Rok za dostavu ponuda: 07.10.2020 11:00
29.09.2020 Dokumentacija za nadmetanje
29.09.2020 PRILOG I_Ponudbeni list
29.09.2020 PRILOG V_Tehnička_specifikacija
29.09.2020 PRILOG IV_Izjava_o_podacima_dodatnog_kriterija
29.09.2020 PRILOG VI_Izjava_o_nekažnjavanju
29.09.2020 PRILOG II_Troškovnik
29.09.2020 PRILOG III_Kriteriji_odabira_i_način_izračuna_ocjene_ponuda