Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu, isporuka i ugradnja dva seta reduktorskih spojki za službena plovila Iglun i Gof

Evidencijski broj: 137/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu, isporuka i ugradnja dva seta reduktorskih spojki za službena plovila Iglun i Gof
Rok za dostavu ponuda: 31.03.2023 13:00
22.03.2023 Dokumentacija za nadmetanje
22.03.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
22.03.2023 PRILOG IV - Tehnička specifikacija
22.03.2023 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
22.03.2023 PRILOG II_Troškovnik
22.03.2023 Prilog V - Obrazac pregleda motora