Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu feromonskih mamaka i ljepljivih ploča i klopki.

Evidencijski broj: 78/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu feromonskih mamaka i ljepljivih ploča i klopki.
Rok za dostavu ponuda: 10.02.2023 11:00
02.02.2023 Dokumentacija za nadmetanje
02.02.2023 PRILOG II_Troškovnik
02.02.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
02.02.2023 Prilog III - Tehnička specifikacija
02.02.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju