Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave za Prilagodbu mobilnog sustava uvođenju eura i nadogradnja mobilnih aplikacija za slatkovodno ribarstvo

Evidencijski broj: 240/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave za Prilagodbu mobilnog sustava uvođenju eura i nadogradnja mobilnih aplikacija za slatkovodno ribarstvo
Rok za dostavu ponuda: 29.09.2022 11:00
21.09.2022 Dokumentacija za nadmetanje
21.09.2022 Prilog I - Projektni zadatak
21.09.2022 Prilog II -Ponudbeni list
21.09.2022 Prilog_IV_Kriteriji za odabir ponude
21.09.2022 Prilog III - Troškovnik
21.09.2022 Prilog V Tablica_Popis projekata_ugovora
21.09.2022 PRILOG VI_Izjava o nekažnjavanju