Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za BIOHUB platforma za razvijanje zajedničke vizije, međusektorsku suradnju i interdisciplinarnu razmjenu podataka u biogospodarstvu

Evidencijski broj: 212/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za BIOHUB platforma za razvijanje zajedničke vizije, međusektorsku suradnju i interdisciplinarnu razmjenu podataka u biogospodarstvu
Rok za dostavu ponuda: 09.05.2022 11:00
29.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje
29.04.2022 Prilog I - Projektni zadatak
29.04.2022 Prilog V - Izjava ponuditelja o podatku kriterija za odabir
29.04.2022 PRILOG II - Ponudbeni list
29.04.2022 Prilog IV - Kriteriji za odabir i način ocjene ponuda
29.04.2022 Prilog III - Troškovnik
29.04.2022 PRILOG VII - Izjava o nekažnjavanju
29.04.2022 Prilog VI - Popis stručnjaka