Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu hotelskih usluga na završnoj konferenciji AdriSmartFish

Evidencijski broj: 164/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu hotelskih usluga na završnoj konferenciji AdriSmartFish
Rok za dostavu ponuda: 14.03.2022 11:00
04.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
04.03.2022 Prilog II - Ponudbeni list
04.03.2022 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
04.03.2022 Prilog III - Troskovnik_tehnicka_specifikacija
04.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak