Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava usluga organizacije završne konferencije u projektu AdriSmartFish

Evidencijski broj: 165/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava usluga organizacije završne konferencije u projektu AdriSmartFish
Rok za dostavu ponuda: 14.03.2022 11:00
04.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
04.03.2022 Prilog II - Ponudbeni list
04.03.2022 Prilog IV - izjava o nekažnjavanju
04.03.2022 Prilog III - Troškovnik
04.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak