Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Radni materijal za promidžbu FADN-a (rokovnici i kalendari)

Evidencijski broj: 283/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Radni materijal za promidžbu FADN-a (rokovnici i kalendari)
Rok za dostavu ponuda: 28.12.2021 11:00
10.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
10.12.2021 Prilog I - ponudbeni list
10.12.2021 Prilog II - troškovnik
10.12.2021 Prilog IV - izjava o nekažnjavanju
10.12.2021 Prilog III - specifikacija
20.12.2021 Prilog III - specifikacija - izmjena
20.12.2021 Poziv za dostavu ponuda - izmjena