Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu prijenosne računalne opreme specifičnih tehničkih karakteristika prilagođene za rad u terenskim uvjetima

Evidencijski broj: 233/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu prijenosne računalne opreme specifičnih tehničkih karakteristika prilagođene za rad u terenskim uvjetima
Rok za dostavu ponuda: 17.12.2021 11:00
09.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
09.12.2021 PRILOG II - Tehnička specifikacija - troškovnik
09.12.2021 PRILOG III - Izjava o nekaznjavanju
09.12.2021 PRILOG I - Ponudbeni list