Vode u boci

Stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda uređeno je Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda RH i 52/21 i 152/22) i Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine, broj 85/19).

Prema odredbama Zakona na tržište Republike Hrvatske može se stavljati pod nazivom:

– »prirodna mineralna voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili iz tla trećih zemalja, a za koju je Povjerenstvo, imenovano od strane ministrice poljoprivrede, provelo postupak priznavanja i Ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje o priznavanju.

Izuzeća:

  • Iznimno, prirodna mineralna voda koja se crpi iz tla trećih zemalja, a koju je priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) ne mora proći postupak priznavanja u Republici Hrvatskoj.
  • Također postupak priznavanja u Republici Hrvatskoj ne mora proći prirodna mineralna voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije ili država Europskoga gospodarskog prostora ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo).

»izvorska voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili iz tla trećih zemalja, a za koju je Povjerenstvo, imenovano od strane ministrice poljoprivrede, provelo postupak priznavanja i Ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje o priznavanju.

Izuzeće:

  • Postupak priznavanja u Republici Hrvatskoj ne mora proći izvorska voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije ili država Europskoga gospodarskog prostora ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i/ili se pod tim nazivom zakonito stavlja na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Postupak priznavanja prirodne mineralne i izvorske vode može pokrenuti pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj podnošenjem Zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja i propisane dokumentacije Ministarstvu poljoprivrede.

Stolne vode
ne podliježu obvezi postupka priznavanja.

Obveza priznavanja prirodnih mineralnih voda u Ujedinjenom Kraljevstvu s izuzećem Sjeverne Irske

Od 7. siječnja 2022. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, osim u Sjevernoj Irskoj, prestat će važiti priznanja prirodnih mineralnih voda koja su izdala nadležna tijela država članica Europske unije. Kao posljedica toga sve prirodne mineralne vode, iako su dobile priznanje u državama članicama Europske unije, više se neće moći stavljati na tržište Ujedinjenog Kraljevstva, s izuzećem Sjeverne Irske, kao prirodne mineralne vode osim ako ih kao takve nisu priznala nadležna tijela Ujedinjenog Kraljevstva.
Proizvođači na koje ove mjere utječu mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem nadležnim tijelima u Ujedinjenom Kraljevstvu, o čemu se informacije mogu pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici GOV.UK.
 

  • Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, NN br. 42/20, NN br. 127/20, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, NN br. 52/21 i 152/22)
  • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, Narodne novine, broj 85/2019, 52/22 
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Narodne novine, broj 125/1739/20
  • Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i izvorskih voda
  • Popis prirodnih mineralnih i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj, Narodne novine, broj 146/22
  • Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije (List of natural mineral waters recognised by member states, Official Journal of the European Union)

OBRASCI za postupak priznavanja prirodnih mineralnih i izvorskih voda i postupak odobravanja primjene tehnoloških postupaka: