Unutarnje ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede uređuju se nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.
 
 • Kabinet ministra
 • Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove europske unije
 • Samostalna sektor za unutarnju reviziju
 • Glavno tajništvo
 • Uprava za financijske poslove i javnu nabavu
 • Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
 • Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 
 • Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 • Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
 • Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju
 • Uprava ribarstva
 • Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane
 • Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak


Organizacijska struktura Ministarstva poljoprivrede