Vizija i misija

Vizija Ministarstva poljoprivrede je stabilno i učinkovito okruženje, utemeljeno na sigurnosti, vjerodostojnosti, odgovornosti i transparentnosti. Okruženje koje služi uspješnom i prepoznatljivom razvoju i ulaganjima u primarne i prerađivačke kapacitete poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva, prehrambene i drvne industrije, zaštiti zdravlja ljudi, životinja i bilja, podizanju stupnja sigurnosti i odgovornog postupanja s hranom za ostvarivanje nacionalnih interesa uvažavajući zajedničke politike Europske Unije.

Misija Ministarstva poljoprivrede je stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda, koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti, kao rezultata brige o samoodrživom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala, uvažavajući načela zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanja institucionalnog i pravnog okvira Europske unije.