Duhan i konoplja

Slika /slike/poljoprivreda/1180x400_1498474605duhan_header.jpg

Duhan

Zakon o duhanu uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Duhan se u Hrvatskoj proizvodi već dugi niz godina, a sade se uglavnom dvije sorte - virginija i berlej.

Sorta virginija dominira u uzgoju s udjelom  oko 90% u ukupnoj proizvodnji duhana.

Glavnina uzgoja duhana smještena je u sjevernom dijelu Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, a u Slavoniji okolica Kutjeva. Proizvodnjom duhana bavi se oko 1500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Duhan se uglavnom sadi na siromašnim pjeskovitim tlima gdje je mala mogućnost uzgoja drugih proizvodnih kultura.

Na području Virovitičko – podravske županije nalaze se jedine dvije tvrtke za preradu lista duhana (Hrvatski duhani d.d. i Agroduhan d.o.o. Slatina). Prosječna godišnja proizvodnja duhana odvija se na cca. 5.000 ha uz prosječan prinos oko 2 tone /ha.

U 2017. godini proizvedeno je 9.413 t duhana na površini od 4.563 ha, što čini prinos od 2,1 t/ha. U odnosu na prethodnu 2016. godinu zabilježen je porast proizvodnje duhana od 4,8%. Jednako tako veći je prinos po jedinici površine, a glavni razlog boljeg prinosa prvenstveno moramo tražiti u povoljnijoj klimatskoj godini. Bilježi se lagani pad zasađenih površina pod duhanom, ali prinos po jednom hektaru raste. Posebno je povećan prinos na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su počela navodnjavati proizvodne površine. Na takvim površinama prinosi se penju i na 3,5 tona/ hektaru.

U strukturi obiteljskih gospodarstava koja se bave uzgojem i proizvodnjom duhana prevladavaju gospodarstva veličine 5- 10 ha ( 27, 4%), a zatim i veća gospodarstva veličine od 10- 20 ha (21, 5% od ukupnog broja).

Bilanca vanjskotrgovinske razmjene neprerađenog duhana za 2017. godinu, vrijednosno promatrano je negativna. Izvezli smo neprerađenog duhana u vrijednosti od 22,6 milijuna eura dok smo ga uvezli u vrijednosti od 30,8 milijuna eura, što je rezultiralo deficitom od 8,2 milijuna eura. Promatrano količinski, bilanca je pozitivna, izvezeno je 8.685 t, a uvezeno je 6.106 t neprerađenog duhana.

U reformi ZPP izravnih plaćanja u EU u razdoblju 2015-2020 proizvođačima duhana će se u izračun vrijednosti novo dodijeljenih prava u 2015. godini uzeti u obzir povijesna komponenta plaćanja za duhan ugrađena u vrijednost isplata u 2014. godini. Od 2015. godine u okviru EU sustava ZPP izravnih plaćanja sektor duhana nije uključen u prihvatljive sektore za proizvodno vezana plaćanja.

Implementacijom Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osigurava se primjena mjera i pravila kojima se uspostavlja organizacija europskog tržišta poljoprivrednih proizvoda za sve sektore proizvodnje, pa i za sektor duhana.

Pored toga Uredbom (EU) br. 1308/2013  uređuje se sustav direktnih i indirektnih pomoći ovim sektorima kroz :

- potpora za aktivnosti sektorskim  organizacijama  u sektoru maslinovog ulja, stolnih maslina i duhana.

Konoplja

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 39/19) uveden je pojam industrijske konoplje, što podrazumijeva podvrstu konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.

Ovim Zakonom je omogućeno korištenje cijele biljke industrijske konoplje.

Stupanjem na snagu Zakona, prestale su važiti odredbe članka 1. podstavaka 1. i 2. te članaka 2. do 7. Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu („Narodne novine“, broj 18/12 i 57/16) te je ukinut sustav izdavanja dozvola za uzgoj industrijske konoplje.

Umjesto toga, uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju i u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, dostaviti Ministarstvu poljoprivrede promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

Također, Zakonom je propisana kazna za pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju, a nisu prethodno upisane u Evidenciju te za pravne i fizičke osobe koje nisu dostavile promjene svih činjenica i podataka koje se vode u Evidenciji u propisanom roku. Kazne iznose 20.000 do 50.000 kuna za pravnu osobu i od 1.000 do 10.000 kuna za fizičku osobu.

Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u godini u kojoj se proizvodi industrijska konoplja. Potrebno ga je pravilno i potpuno ispuniti traženim podacima te podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb