Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari dimetomorf

Slika /slike/Priopcenja/zastita972024.jpg
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače pet (5) sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari dimetomorf.
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2024/1207 оd 29. travnja 2024. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari dimetomorf u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari dimetomorf, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima FORUM STAR, ORVEGO, SPHINX EXTRA 685 WDG, METOMOR F i DIFLUNOVA temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 20. 11. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja FORUM STAR, ORVEGO, SPHINX EXTRA 685 WDG, METOMOR F i DIFLUNOVA do 20. 4. 2025., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja do 20. 5. 2025. (Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
FORUM STAR Folpet, Dimetomorf UP/I-320-20/97-01/171 BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
ORVEGO Dimetomorf, Ametoktradin UP/I-320-20/16-03/26 BASF SE
SPHINX EXTRA 685 WDG Dimetomorf, Folpet UP/I-320-20/11-01/26 Adama Agriculture B.V.
METOMOR F Folpet, Dimetomorf UP/I-320-20/18-03/168 Sharda Cropchem Limited
DIFLUNOVA Fluazinam, Dimetomorf UP/I-320-20/18-03/150 FINCHIMICA S.p.A.

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija


Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/
 

Pisane vijesti