Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 4. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Slika /slike/Priopcenja/k2642024.jpg
U „Narodnim novinama“ broj 47/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 4. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.
 
Mjera 4. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala provodi se u razdoblju od 2024. do 2026. godine, a donošenje Mjere 4. ima uporište u „Programu razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine“ i „Akcijskom planu za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine“.

Cilj provođenja mjere 4. je unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa i učinkovitija provedba metoda i postupaka uzgojnih programa u cilju genetskog unaprjeđenja proizvodnih svojstava populacija stoke kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Sa stajališta izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja cilj je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina stoke. I na kraju, cilj je administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.
 
Za provedbu Mjere 4. osigurana su sredstva u iznosu 2.400.000 € za tri godine provedbe Mjere, odnosno 800.000 € godišnje.
Uzgojna udruženja mogu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede od 15. rujna do 1. listopada za svaku godinu trajanja Mjere 4.
 

Pisane vijesti