Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Slika /slike/Priopcenja/krave2642024.jpg
U „Narodnim novinama“ broj 47/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.
 
Mjera 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala provodi se  u 2024. godini, a donošenje Mjere 1. ima uporište u „Programu razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine“ i „Akcijskom planu za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine“.
 
Cilj provedbe Mjere 1. je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala. Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora proizvodnje kravljeg mlijeka za 20% te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30% koliko je u promatranom razdoblju narušen. Potpore će biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju goveda, ovce i koze radi proizvodnje mlijeka.
 
Za provedbu Mjere 1. osigurana su sredstva u iznosu 10.000.000,00 €, od kojih 5.000.000 € u 2024., a 5.000.000 u 2025. godini.
 
Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 01. do 31. svibnja, a detaljni uvjeti i obrasci dostupni su na poveznici:
https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-mjeru-1-potpora-za-obnovu-narusenog-proizvodnog-potencijala-u-sektoru-mlijecnog-govedarstva-ovcarstva-i-kozarstva-iz-programa-drzavne-potpore-sektoru-stocarstva-zbo/

Pisane vijesti